Når høreapparatet ikke strekker til

Velkommen til et informasjonstreff

Cochlear gjennomfører informasjonstreff for deg som opplever at høreapparatene ikke lenger strekker til. Informasjonstreffene er kostnadsfrie og vi byr på enkel bevertning i forbindelse med møtet.

Etter informasjonstreffet kommer du til å vite mer om hvordan din hørsel fungerer, hva du kan forvente deg av vanlige høreapparater, samt når og for hvem et hørselsimplantat kan være et alternativ.

Nedenfor er en oversikt over kommende informasjonstreff

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.