Alder er ingen hindring
for å oppnå bedre hørsel1

Hørselstap er vanlig og kan ofte behandles

Én av tre personer over 65 år har hørselstap som påvirker evnen til å kommunisere med familie og venner2. I motsetning til den generelle oppfatningen er det ikke alltid uunngåelig at vi får hørselstap når vi blir eldre – og det finnes behandling som fungerer, også når høreapparatene ikke lenger strekker til.

Aldersrelatert hørselstap: høres det uunngåelig ut?

Vanlige misoppfatninger er at cochleaimplantater kun er for den yngre generasjon. Men cochleaimplantater er en effektiv behandlingsløsning for mennesker i en rekke aldersgrupper.

Cochlear Implant recipient
"Jeg er nå tilbake i den hørende verden. Nå kan jeg være meg selv igjen."

Margaret, fra Skottland og bruker av cochleaimplantat

God hørsel er viktig for å kunne møte alderdommen på en god måte2

Global forskning3 understreker den viktige forbindelsen mellom hørsel og god alderdom, og støtter vår forståelse av hvordan hørsel påvirker vår generelle helse og velvære.

Det er vanlig å tro at hørselstap kan …

Et betydelig helseproblem

Nesten ni av 10 personer som har et nært familiemedlem med hørselstap, sier at det påvirker kommunikasjonen med de nærmeste4. Det kan imidlertid komme gradvis og uten smerte, så alvorligheten av denne tilstanden blir ofte oversett eller avvist som uunngåelig.

Et hørselstap som ikke blir behandlet, fører til at mennesker blir sosialt isolerte og mindre selvstendige, noe som også påvirker både familier og venner. Hørselstap er også assosiert med andre alvorlige helseproblemer, f.eks. kognitiv svikt5, depresjon6-7 og fall8. I noen tilfeller har det til og med økonomiske konsekvenser, når det påvirker mulighetene for å fortsette i arbeidslivet4.

Løsninger for en livslang hørsel

Mange er uvitende om hvilke andre alternativer som er tilgjengelige når høreapparater ikke lenger strekker til.

Når høreapparater ikke lenger strekker til, kan cochleaimplantater være en løsning. Cochleaimplantater kan hjelpe ved store til alvorlige hørselstap ved å stimulere direkte på hørselsnerven.

Cochleaimplantater har vist seg å være mer effektive for taleforståelse i en rekke situasjoner enn høreapparater4 (for eksempel ved samtaler på kafé eller restaurant, telefonsamtaler, radiolytting og TV-titting).

Neste trinn?

Hvis hørselstap påvirker måten du lever på og hindrer deg i å gjøre det du liker, kan det være på tide å tenke på andre hørselsløsninger. Snakk med din hørselsspesialist og spør om et cochleaimplantat kan være aktuelt for deg.

Få en gratis informasjonspakke

REFERANSER

 1. Wilkerson BJ1, Porps SF, Babu SC. The Impact of Comorbidities in the Aging Population on Cochlear Implant Outcomes. Otol Neurotol. 2017 Sep;38(8):e285-e288. doi: 10.1097/MAO.0000000000001501.
 2. World Health Organization. Deafness & Hearing Loss Factsheet. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
 3. World Health Organization. Ageing and health Factsheet. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 4. Global state of hearing report 2019. D1591517
 5. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda S, Huntley J, Mukadam N, et al. The Lancet Commissions: Dementia prevention, intervention, and care.
  The Lancet [serial on the Internet]. (2017, Dec 16); 3902673-2734.
 6. Hsu W, Hsu C, Wen M, Lin H, Tsai H, Hsu Y, et al. Increased risk of depression in patients with acquired sensory hearing loss: A 12-year follow-up study.
  Medicine [serial on the Internet]. (2016, Nov); 95(44): e5312.
 7. Barnett S. A hearing problem. American Family Physician [serial on the Internet]. (2002, Sep 1); 66(5): 911.
 8. Stam M, Kostense P, Lemke U, Merkus P, Smit J, Kramer S, et al. Comorbidity in adults with hearing difficulties: which chronic medical conditions are related to hearing impairment? International Journal Of Audiology [serial on the Internet]. (2014, June); 53(6): 392-401.

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.
Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.
Cochlear, Hear now. And Always og den elliptiske logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Cochlear Limited.

D1996492-V1 translated from D1856542-V1